064 146 10 36 office@masterprint.rs

3D slova

A – tabla

Back board

Banderašice

led displej

press wall

stikeri

reklamne table

gradilišne table

svetleće reklame

Gradilišne table

Table za gradilište se izradjuju u skladu sa odredbama zakona o gradjevinarstvu. Na tablama treba da postoji pozadina narandžaste boje i niz propisanih specifikacija. Elite print za Vas izradjuje table koje ispunjavaju sve propisane norme i pravila. U daljem tekstu možete videti pravilnik iz zakona prama kome trebate napraviti sadržaj table.

Table za gradilište štampamo na foreks pločama 5 mm debljine. . Digitalna štampa i UV zaštiita od sunca i vremenskih prilika ulazi u cenu. Opciono izradjujemo i konstrukcije ili vršimo lepljenje folije na već postojećim tablama. Takodje Vam možemo obezbediti i prevoz, kopanje i izlivanje temelja i montažu konstrukcije na gradilištu.

PRAVILNIK o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

Члан 1
Овим правилником ближе се прописује изглед, садржина и место постављања
градилишне табле (у даљем тексту: табла).
Члан 2
Одредбе овог правилника односе се на:
1) изградњу новог објекта;
2) реконструкцију и санацију постојећег објекта и
3) уклањање постојећег објекта или дела објекта.
Члан 3
Табла је правоугаоног облика димензија 200 цм x 300 цм x 20 цм.
Табла се израђује од четвртастих кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља
се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.
Ако се у току радова табла оштети замењује се новом таблом.
Садржај табле исписује се на српском језику, ћириличким писмом, словима примерене
величине.
Члан 4
Предњи део табле је у светлонаранџастој боји, отпорној на атмосферске утицаје.
Задњи и бочни део табле је у жутој (матираној) боји, а носачи табле у сивој боји,
отпорни на атмосферске утицаје.
Члан 5
Табла садржи:
1) приказ објекта у колору на 1/3 површине табле у горњем левом углу;
2) назив, намену и површину, односно дужину објекта, ако се ради о линијском објекту;
3) број/бројеве катастарске/катастарских парцеле/парцела и ознаку катастарске
општине на којој се објекат гради;
4) име, односно назив инвеститора (адреса, телефон, сајт);
5) име одговорног пројектанта (адреса, телефон, сајт);
6) назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника које је израдило
техничку документацију (адреса, телефон, сајт);
7) назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши
стручни надзор (адреса, телефон, сајт);
8) број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је
издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова
(за објекте за које се које се не издаје грађевинска дозвола) и датум правноснажности,
односно коначности решења о грађевинској дозволи;
9) датум почетка грађења и рок завршетка изградње објекта, односно извођења радова.
Подаци из става 1. овог члана исписују се словима црне боје на ПВЦ самолепљивој
фолији отпорној на оштећења.
Члан 6
Табла се истиче на видном и приступачном месту на улазу у градилиште, а за линијске
објекте табла се поставља на почетку и на крају трасе и на другим одговарајућим
деловима трасе.
Табла се поставља у вертикалној равни са дужом хоризонталном страном, на десној
страни од главног улаза у градилиште и осветљава се посебним рефлектором, а уклања
се после издавања употребне дозволе за објекат.
Члан 7
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о изгледу,
садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“, број 4/10).
Члан 8
Овај правилник ступа ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“.

cenovnik

Cenovnik gradilišnih tabli

Tabla za gradilište 3 x 2 m (bez konstrukcije), forex 5 mm – 130 eur

Tabla za gradilište 2 x 1,5 m (bez konstrukcije), forex 5 mm – 75 eur

Tabla za gradilište 3 x 2 m
Tabla pocink. lim, okvir kutija 50 x 50 mm, nogice 150 cm – 400 eur

Tabla za gradilište 2 x 1,5 m
Tabla pocink. lim, okvir kutija 50 x 50 mm, nogice 150 cm – 240 eur

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Primeri gradilišnih tabli:

Gradilišne table

Table za gradilište se izradjuju u skladu sa odredbama zakona o gradjevinarstvu. Na tablama treba da postoji pozadina narandžaste boje i niz propisanih specifikacija. Elite print za Vas izradjuje table koje ispunjavaju sve propisane norme i pravila. U daljem tekstu možete videti pravilnik iz zakona prama kome trebate napraviti sadržaj table.

Table za gradilište štampamo na foreks pločama 5 mm debljine. . Digitalna štampa i UV zaštiita od sunca i vremenskih prilika ulazi u cenu. Opciono izradjujemo i konstrukcije ili vršimo lepljenje folije na već postojećim tablama. Takodje Vam možemo obezbediti i prevoz, kopanje i izlivanje temelja i montažu konstrukcije na gradilištu.

PRAVILNIK o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

Члан 1
Овим правилником ближе се прописује изглед, садржина и место постављања
градилишне табле (у даљем тексту: табла).
Члан 2
Одредбе овог правилника односе се на:
1) изградњу новог објекта;
2) реконструкцију и санацију постојећег објекта и
3) уклањање постојећег објекта или дела објекта.
Члан 3
Табла је правоугаоног облика димензија 200 цм x 300 цм x 20 цм.
Табла се израђује од четвртастих кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља
се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.
Ако се у току радова табла оштети замењује се новом таблом.
Садржај табле исписује се на српском језику, ћириличким писмом, словима примерене
величине.
Члан 4
Предњи део табле је у светлонаранџастој боји, отпорној на атмосферске утицаје.
Задњи и бочни део табле је у жутој (матираној) боји, а носачи табле у сивој боји,
отпорни на атмосферске утицаје.
Члан 5
Табла садржи:
1) приказ објекта у колору на 1/3 површине табле у горњем левом углу;
2) назив, намену и површину, односно дужину објекта, ако се ради о линијском објекту;
3) број/бројеве катастарске/катастарских парцеле/парцела и ознаку катастарске
општине на којој се објекат гради;
4) име, односно назив инвеститора (адреса, телефон, сајт);
5) име одговорног пројектанта (адреса, телефон, сајт);
6) назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника које је израдило
техничку документацију (адреса, телефон, сајт);
7) назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши
стручни надзор (адреса, телефон, сајт);
8) број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је
издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова
(за објекте за које се које се не издаје грађевинска дозвола) и датум правноснажности,
односно коначности решења о грађевинској дозволи;
9) датум почетка грађења и рок завршетка изградње објекта, односно извођења радова.
Подаци из става 1. овог члана исписују се словима црне боје на ПВЦ самолепљивој
фолији отпорној на оштећења.
Члан 6
Табла се истиче на видном и приступачном месту на улазу у градилиште, а за линијске
објекте табла се поставља на почетку и на крају трасе и на другим одговарајућим
деловима трасе.
Табла се поставља у вертикалној равни са дужом хоризонталном страном, на десној
страни од главног улаза у градилиште и осветљава се посебним рефлектором, а уклања
се после издавања употребне дозволе за објекат.
Члан 7
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о изгледу,
садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“, број 4/10).
Члан 8
Овај правилник ступа ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“.

Cenovnik

Cenovnik banderašica
Tabla za gradilište 3 x 2 m (bez konstrukcije), forex 5 mm – 130 eur
Tabla za gradilište 2 x 1,5 m (bez konstrukcije), forex 5 mm – 75 eur
Tabla za gradilište 3 x 2 m
Tabla pocink. lim, okvir kutija 50 x 50 mm, nogice 150 cm – 400 eur
Tabla za gradilište 2 x 1,5 m
Tabla pocink. lim, okvir kutija 50 x 50 mm, nogice 150 cm – 240 eur
KONTAKTIRAJTE NAS

Primeri gradilišnih tabli:

Pratite nas i ostvarite posebne pogodnosti!!

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Telefon: 064 146 10 36
Medakovićeva 4
11000 Beograd
masterprint.rs

Google Maps Generator by embedgooglemap.net
Call Now ButtonPozovite